ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Tên đăng nhập:
*
Mật khẩu: *
Xác nhận mật khẩu: *  
Họ đệm: *   Tên: *
Giới tính:
Địa chỉ:
Điện thoại:
     Email:  
 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 Điều 1 : Quản lý văn phòng và mật khẩu

 1. Đại lý sau khi được xét duyệt phải có trách nhiệm tự quản lý tên tài khoản và mật khẩu.
 2. Đại lý phải có nghĩa vụ thay đổi mật khẩu định kỳ, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh nếu thành viên mất mật khẩu do không thay đổi.
 3. Đại lý phải có trách nhiệm tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, nếu đại lý không quản lý tốt để người thứ ba lấy được thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất ký những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin trên gây ra.
 4. Đại lý không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu.
 5. Nếu trong một thời gian nhất định chúng tôi thấy rằng tài khoản và mật khẩu của thành viên không được sử dụng, chúng tôi có thể tạm ngưng việc sử dụng văn phòng đó. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể  khóa mật khẩu của thành viên mà không cần được đại lý chấp thuận. Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự tổn hại phát sinh từ việc đại lý không quản lý được tài khoản của mình.

Điều 2 : Sử dụng thông tin đăng ký

 1. Thông tin do các thành viên đăng ký lên www.bbco.com.vn sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty BBC, được quản lý và sử dụng theo các chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.
 2. Một phần thông tin của các thành viên sẽ được sử dụng làm số liệu thống kê ở mức độ sẽ không phân biệt được từng cá nhân. Trong trường hợp nếu chúng tôi sử dụng thông tin của các thành viên ở mức độ cao hơn thì co chúng tôi sẽ thông báo với thành viên đó.

Điều 3 : Cấm, hủy bỏ tư cách sử dụng của thành viên

Trong trường hợp công ty chúng tôi xác nhận được đại lý vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng www.bbco.com.vn của đại lý đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp đại lý gây tổn hại đến lợi ích của công ty, hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây, thì đại lý vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó.

 1. Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký thành viên.
 2. Có các hành vi vi phạm pháp luật, quy định này.
 3. Có những hành vi bất chính khi sử dụng www.bbco.com.vn.
 4. Sử dụng tài khoản và mật khẩu và mục đích bất chính, hoặc cho người thứ ba sử dụng.
 5. Gây tổn hại đến công ty.
 6. Những hành vi mà công ty chúng tôi cho rằng không phù hợp.

Điều 4 : Thông báo

Công ty chúng tôi sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email do người dùng đăng ký trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp chúng tôi sẽ thông báo bằng các phương tiện khác.

Điều 5 : Sử dụng dịch vụ

 1. Các đại lý phải tuân thủ các quy định chung, và các hướng dẫn, quy định của từng dịch vụ riêng.
 2. Trong trường hợp công ty chúng tôi tiến hành bảo trì, nâng cấp hệ thống để nâng cấp dịch vụ, tiến hành bảo mật thông tin, hệ thống bị quá tải, và những trường hợp khác mang tính khách quan gây ảnh hưởng đến hệ thống, chúng tôi có thể dừng một phần, hoặc toàn bộ dịch vụ. 

Điều 6 : Các mục cấm

Khi sử dụng www.bbco.com.vn , các đại lý sẽ không được vi phạm các mục cấm dưới đây.

 1. Vi phạm quy định sử dụng của www.bbco.com.vn
 2. Đăng thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.
 3. Hành vi phạm tội.
 4. Xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ ( như bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh và những vấn đề khác liên quan) của www.bbco.com.vn, và người khác.
 5. Gây tổn hại đến người khác thông qua www.bbco.com.vn
 6. Làm tổn hại đến việc kinh doanh của công ty. Làm mất uy tín của công ty.
 7. Những hành vi khác bị công ty coi không hợp lý.

Điều 7 : Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

 (*)
Mã an toàn:
*
Click vào hình để lấy mã số khác
Top